Sukcesywna dostawa czynników diagnostycznych, odczynników chemicznych i wyrobów diagnostycznych dla Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Siedlcach

Sukcesywna dostawa czynników diagnostycznych, odczynników chemicznych i wyrobów diagnostycznych dla Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Siedlcach

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert.PDF (1.7 MiB)

Wróć