Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Zadania Sekcji Ośwaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

kierownik: Jacek Rutkowski

 

 

 

Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia są uwarunkowane wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz sytuacją epidemiologiczną i lokalną w powiecie.
Działania polegają na:

   1. Promowaniu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, w tym:
    • realizacji programu profilaktyki otyłości wśród dzieci i młodzieży „Trzymaj Formę”
   2. Prowadzeniu profilaktyki chorób nowotworowych w tym:
    • realizacji programu edukacyjnego pt. „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” dotyczącego profilaktyki raka szyjki macicy.
    • realizacji  wojewódzkiego programu edukacyjnego w zakresie profilaktyki raka piersi „Zdrowe piersi są O.K.”
    • realizacji kampanii edukacyjnej pt. „Od samobadania piersi do mammografii” w zakresie profilaktyki raka piersi.
   3. Realizacji zadań wynikających z założeń „Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV, na lata 2012-2016, w tym m.in.:
    • organizacji Kampanii Społecznych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS;
    • organizacji Obchodów „ Światowego Dnia AIDS”.
   4. Realizacji zadań wynikających z ustawy z 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym między innymi:
    • realizacji zadań w ramach „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i zadania na lata 2014 – 2018” w tym:
     • Obchody „Światowego Dnia bez Tytoniu”;
     • Obchody „Światowego Dnia Rzucania Palenia”,
     • Program edukacyjny pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas”,
     • Programy profilaktyki palenia tytoniu w szkołach podstawowych i gimnazjalnych pt. „Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
   5. Prowadzeniu działań w ramach realizacji Hasła Roku ogłoszonego przez Światową Organizację Zdrowia na dany rok, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów „Światowego Dnia Zdrowia”.