Przejdź do treści

Wybierz życie - pierwszy krok

Program "Wybierz życie - pierwszy krok"

Co roku rejestrujemy w Polsce około 4 000 nowych przypadków raka inwazyjnego szyjki macicy. Większość tych przypadków, to tak zaawansowane nowotwory, że jest już za późno na skuteczną interwencję i około 2 tysięcy kobiet umiera. Eksperci przekonują, że przed rakiem szyjki macicy można skutecznie się uchronić, dbając o zdrowie i stosując odpowiednią profilaktykę. Codziennie w Polsce rak szyjki macicy zabija 5 Polek. Przyczyną tak wysokiego wskaźnika umieralności jest fakt, że Polki nie wykonują regularnie badań cytologicznych, które pozwalają wykryć nawet pierwsze zmiany dysplastyczne w obrębie szyjki macicy.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje oraz fakt, że problem raka szyjki macicy jest w polskim społeczeństwie kwestią, o której mówi się zbyt rzadko, wojewódzki program edukacyjny „Wybierz życie-pierwszy krok”, skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ma za zadanie zapełniać tę lukę.

Powstał on dzięki wysiłkom wielu partnerów, miedzy innymi Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz Fundacji Edukacji Społecznej.

Przedsięwzięcie ma na celu kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych młodzieży i osób dorosłych, stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywołanych między innymi zakażeniem wirusem HPV (brodawczaka ludzkiego) u młodych ludzi.

Problem raka szyjki macicy nie może być kwestią wstydliwą i unikaną. Wiedza o zagrożeniu zakażeniem HPV winna być częścią rozmów wychowawczych, przygotowujących młodych ludzi do dorosłego życia. Zasadnicze znaczenie ma połączenie problemu raka szyjki macicy ze stanem zdrowia prokreacyjnego.

Dostępne obecnie sposoby profilaktyki wtórnej (badania cytologiczne) i pierwotnej (szczepienia profilaktyczne) powinny być powszechnie znane, aby umożliwić ich optymalne stosowanie. Szkoły ponadgimnazjalne są miejscem, gdzie można dotrzeć do szerokiego grona młodych ludzi. Wprowadzenie edukacji prozdrowotnej na temat raka szyjki macicy do szkół przyczynia się do podniesienia poziomu wiedzy uczniów i ich opiekunów, a także zainicjowania dyskusji, dzięki której kobiety z pokolenia rodziców podejmą odpowiednie działania, czyli skonsultują się z lekarzem i wykonają badania cytologiczne.

W siedleckich szkołach ponadgimnazjalnych uczniowie są edukowani przez nauczycieli, którzy od lat stanowią cenne wsparcie dla działań i propozycji prozdrowotnych Inspekcji Sanitarnej. Te z kolei wpisują się w cele, określane w Szkolnym Programie Profilaktyki jako współpraca z instytucjami wspierającymi proces wychowawczy uczniów.

Program „Wybierz Życie-Pierwszy Krok” zyskał akceptację Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i zgodnie z założeniami winien przyczynić się nie tylko do zmiany postaw i zachowań na rzecz zdrowia, ale również do zawiązania sojuszy na rzecz rozwiązywania problemów onkologicznych w środowiskach lokalnych.

Dla wszystkich zainteresowanych problematyką profilaktyki raka szyjki macicy informacyjnie pomocna okazać się może strona www.hpv.pl , która została stworzona zarówno z myślą o kobietach, jak i o środowisku medycznym, dla którego przeznaczona jest specjalistyczna, kodowana część strony. W części ogólnodostępnej znaleźć można kompendium wiedzy o raku szyjki macicy, wirusie HPV, który jest jego przyczyną i o zasadach profilaktyki: zarówno o profilaktyce wtórnej, pozwalającej na wczesne wykrycie zmian w obrębie szyjki macicy, jak i o profilaktyce pierwotnej, która jest możliwa w formie szczepień profilaktycznych, zabezpieczających przed zakażeniem wirusem HPV.