Przejdź do treści

Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

Działania dotyczące profilaktyki HIV/AIDS są realizowane w oparciu o Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017-2021. Podejmowane są działania dotyczące profilaktyki zakażeń HIV wśród ogółu społeczeństwa oraz wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych. Mają one na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz promocję testowania w kierunku HIV.

Realizowane są także działania w zakresie kampanii społecznych ogłaszanych przez Krajowe Biuro ds. AIDS. Corocznie obchodzony jest Światowy Dzień AIDS, w ramach którego odbywają się imprezy edukacyjno – artystyczne, konferencje, konkursy, etc.

 

POLECAMY:

Informator na temat testów w kierunku HIV

Raport dotyczący profilaktyki HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu.

Raport pt.: “Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu” (2014 r.) powstał w wyniku prac Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim. Zespół został powołany przez Wojewodę Mazowieckiego (Zarządzenie Nr 331 Wojewody Mazowieckiego z 2011 roku z późn. zm.) i ma na celu koordynację działań podejmowanych na rzecz profilaktyki HIV/AIDS na terenie województwa mazowieckiego. Od początku prac Zespołu, tj. od 2012 roku, uczestniczą w nich przedstawiciele Oddziału Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie. Przyczyną powstania raportu był istotny wzrost liczby nowo wykrywanych zakażeń w województwie mazowieckim. Dokument stanowi próbę uporządkowania i opracowania bazy danych nt. struktur, organizacji i realizacji projektów w ramach profilaktyki HIV i zwalczania AIDS w województwie. Dzięki syntetycznemu zestawieniu informacji może stać się praktycznym narzędziem do wypracowywania decyzji prozdrowotnych i działań profilaktycznych przez mazowieckich realizatorów Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
W publikacji można znaleźć szczegółowe dane demograficzne oraz epidemiologiczne dotyczące HIV/AIDS, odnoszące się do województwa mazowieckiego, krótką charakterystykę Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, a także specyfikę działań jednostek samorządu terytorialnego w realizacji programu. Podjęty jest także temat działań z zakresu profilaktyki, wsparcia socjalnego na rzecz osób żyjących z HIV oraz opieki medycznej nad chorymi z infekcją. Każda cześć raportu opatrzona jest wnioskami, mogącymi stanowić wskazówki do planowania działań na terenie województwa, zawiera także wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Mazowsza.

Podręcznik „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej”

Elektroniczny podręcznik Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej, wydany w 2012 r. przez Krajowe Centrum ds. AIDS, przeznaczony jest dla nauczycieli, uczniów i twórców programów edukacyjnych. Treści edukacyjne opracowane są przez Światową Organizację Zdrowia i zaaprobowane przez Ministerstwo Edukacji. Multimedialna publikacja składa się z trzech części: „Poradnika dla twórców programu edukacyjnego”, „Poradnika dla nauczycieli” oraz „Ćwiczeń” – przeznaczonych dla młodzieży w wieku szkolnym”.