Przejdź do treści

Festiwal Piosenki o Zdrowiu

O festiwalu

Pomysł organizacji festiwalu zrodził się w 1992 roku w wojewódzkiej jeszcze wtedy stacji sanitarnej w Siedlcach i wtedy też odbył się po raz pierwszy.
Cel festiwalu: zmiana zachowań prozdrowotnych poprzez przekazywanie wiedzy w formie atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży - piosenki, melodyjnej, wspieranej tańcem, czasem małymi formami teatralnymi.
Regulamin: wykonania oceniane w trzech kategoriach wiekowych - przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, po reformie oświaty - w gimnazjach;
przedmiotem oceny jest piosenka o treściach propagujących zdrowy tryb życia w szerokim tego słowa znaczeniu, tekst autorski, po raz pierwszy wykonywany na festiwalu, muzyka może być zapożyczona.
        Już po pierwszym festiwalu widać było, że idea festiwalu, czyli wyśpiewywania tego, co dobre, a co szkodliwe dla zdrowia trafiła na podatny grunt - już od stycznia następnego roku po pierwszej imprezie dzwoniły telefony do terenowych organizatorów z zapytaniami, czy odbędzie się kolejna edycja festiwalu. W latach 1992-1999 - festiwal o randze wojewódzkiej, organizowany był przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, obejmował terytorialnie subregion siedlecki - 6 powiatów - garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski.
W latach 2000-2003 - festiwal w dalszym ciągu o randze wojewódzkiej , organizowany przez Oddział Zamiejscowy w Siedlcach WSSE w Warszawie.
W roku 2000 w festiwalu wojewódzkim po raz pierwszy wzięło udział całe Mazowsze, w tym przedszkolaki .Przyjechały do nas do Siedlec z odległego Makowa Mazowieckiego.
Ze względu właśnie na maluchy i zbyt duży wysiłek dla nich zmieniliśmy w następnych latach regulamin, który dopuszczał udział przedszkoli i kończył na etapie powiatowym.
W roku 2004 - po likwidacji Oddziałów Zamiejscowych festiwal po raz pierwszy organizowany był przez WSSE w Warszawie lecz w dalszym ciągu w Siedlcach.

Organizacja festiwalu:
        Główną siłą sprawczą w działaniach organizacyjnych są pracownicy oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia stacji sanitarno-epidemiologicznych, ściśle współpracujący z nauczycielami oraz organizatorami oświaty zdrowotnej w placówkach - tzn. pracownikami służby zdrowia pracującymi w gabinetach higieny szkolnej.
        W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, w Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia pracują trzy osoby, na barkach których spoczywają wszystkie działania organizacyjne etapu powiatowego i wojewódzkiego.
        Należy jednak podkreślić, że przez lata został wypracowany model zaawansowanej współpracy pomiędzy sekcjami w stacji, które włączają się w działania, szczególnie przed festiwalem wojewódzkim oraz podczas jego trwania.        Regulaminy z początkiem roku są rozsyłane do placówek oświatowo-wychowawczych, tzn. do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

  1. Środki na organizację festiwalu są pozyskiwane już w roku poprzedzającym - szczególnie od władz samorządowych, które muszą podjąć decyzję o budżecie na rok następny z wyprzedzeniem. W dofinansowanie festiwalu włączają się Inspekcja Sanitarna jako główny organizator oraz wielu lokalnych sponsorów, których w samym subregionie siedleckim przez wszystkie lata organizowania festiwalu było około 300, przy czym niektórzy wytrwale wspierają ideę zdrowego stylu życia od pierwszego koncertu aż po dzień dzisiejszy.
  2. Terminy koncertów eliminacyjnych na etapie powiatów dostosowane są do kalendarza roku szkolnego oraz kalendarza imprez artystycznych w placówkach kultury, które udostępniają nieodpłatnie swoje sale koncertowe na potrzeby eliminacji powiatowych oraz w przypadku festiwalu wojewódzkiego w Siedlcach - wojewódzkiego koncertu finałowego.
  3. Każdemu festiwalowi towarzyszą media - i to zarówno telewizja -Telewizyjny Kurier Województw, lokalne telewizje kablowe, w tym siedlecka Vectra, rozgłośnie radiowe- Radio dla Ciebie, Katolickie Radio Podlasia, tygodniki i dzienniki lokalne.
  4. W organizację festiwalu włączają się władze oświatowe zarówno jako fundatorzy nagród, jak też jako uczestnicy komisji jurorskich, w tych komisjach zasiadają również specjaliści ds. muzycznych, pedagodzy ze szkół muzycznych, w Siedlcach z Zespołu Szkół Muzycznych.


        Rokrocznie w festiwalowych szrankach walczy już na etapie wojewódzkim około trzech setek dzieci i młodzieży.
        Należy nadmienić, że piosenka o zdrowiu nie jest wykonywana jedynie jako wyraz sztuki dla sztuki na koncertach festiwalowych, można ją usłyszeć jeszcze w wielu wykonaniach na różnych imprezach lokalnych odbywających się w mieście, np. podczas Dni Siedlec, podczas olimpiady Mazowieckiego Forum Młodzieży Szkół Promocji Zdrowia, która pierwszą swoją edycję miała właśnie w Siedlcach.
        Siedleckie przedszkolaki zaprezentowały się na uroczystości wręczenia certyfikatu jakości dla laboratorium PSSE w Siedlcach, która miała miejsce w maju 2005 roku.