Przejdź do treści

O nas

Informacje o PSSE

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Siedlcach, pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora PSSE w Siedlcach jest Joanna Like.

Zastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach jest Barbara Bałkowiec, która pełni jednocześnie funkcję Zastępcy Dyrektora PSSE w Siedlcach.

 

 

GŁÓWNY CEL DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W  SIEDLCACH

Głównym celem działalności PSSE w Siedlcach jest promowanie zdrowego stylu życia, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności przeciwepidemicznej.


 

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA (ZASADNICZE ZADANIA) POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
w  SIEDLCACH

  1. Promowanie zdrowego stylu życia, inicjowanie i koordynowanie zadań wynikających z wytycznych Komisji Europejskiej, WHO, Ministerstwa Zdrowia, realizowanie zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia, Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.
  2. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego.
  3. Objęcie szczególnym nadzorem produktów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.
  4. Kontynuowanie rozszerzania akredytacji badań laboratoryjnych.
  5. Dokonywanie oceny funkcjonowania prawa w PIS przez właściwe komórki merytoryczne

Czym zajmuje się Inspekcja Sanitarna

Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach