Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Zadania Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 

 

 

Do zakresu działania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:

 1. uczestniczenie w procesie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych,
 2. uzgadnianie dokumentacji projektowej, technologii pomieszczeń pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 3. kontrolowanie zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi
  i zdrowotnymi – kontrole sanitarne i wizje w trakcie budowy,
 4. wydawanie odstępstw od warunków technicznych i bhp,
 5. opiniowanie dokumentacji sporządzonej w ramach ocen oddziaływania na środowisko:
  • na etapie zapytania o zakres raportu,
  • przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 6. opiniowanie projektów planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.