Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Zadania Sekcji Higieny Komunalnej

kierownik: Elżbieta Dębska;

 

Sekcja prowadzi nadzór nad:

 • jakością wody do spożycia pobieranej z wodociągów sieciowych, lokalnych i studni publicznych oraz studni prywatnych, jeżeli :
  • urządzenie wodne zaopatruje ponad 50 osób lub dostarcza przeciętnie na dobę ponad 10m3 wody,
  • woda jest wykorzystywana do celów komercyjnych, w tym również do obsługi turystów,
 • kąpieliskami zorganizowanymi lub zwyczajowymi na wodach powierzchniowych, - basenami kąpielowymi / pływalniami /,
 • zakładami opieki zdrowotnej / szpitale, przychodnie, poradnie, ośrodki, sanatoria, zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w zakresie higieny komunalnej / pralnictwo, zaopatrzenie w wodę, postępowanie z odpadami /,
 • domami opieki społecznej, - hotelami, - obiektami wczasowo-turystycznymi, - zakładami fryzjerskimi , kosmetycznymi i gabinetami odnowy biologicznej,
 • dworcami autobusowymi, dworcami i stacjami kolejowymi,
 • środkami transportu publicznego.
 • Organizuje i prowadzi szkolenia oraz kontrole instruktażowe urządzeń i obiektów użyteczności publicznej .
 • Rozpatruje wnioski stron i przygotowuje opinie, postanowienia w sprawach dotyczących gospodarki odpadami .
 • Przygotowuje opracowania i informacje o wynikach sprawowanego nadzoru z zakresu higieny komunalnej.
 • Współpracuje z innymi inspekcjami, instytucjami, administracją rządową i samorządową w działaniach na rzecz poprawy warunków bytowania człowieka i stanu sanitarno-higienicznego nadzorowanych urządzeń i obiektów użyteczności publicznej.