Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Sekcja prowadzi nadzór nad:

  • warunkami higieniczno-sanitarnymi w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz szkołach wyższych,
  • warunkami funkcjonowania placówek letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w aspekcie zapewnienia higieny oraz racjonalnego żywienia uczestników,
  • warunkami higieny procesu nauczania i wychowania, a szczególnie dostosowania mebli szkolnych i przedszkolnych do wzrostu dzieci i młodzieży oraz higieną pracy umysłowej uczniów,
  • realizacją celów operacyjnych zawartych w Narodowym Programie Zdrowia dotyczących zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, poprawy sposobu żywienia, zmniejszenia powszechności palenia tytoniu, poprawy stanu sanitarnego placówek,