Sekcja Badania Żywności

Sekcja Badania Żywności

Kierownik mgr Alina Wasilczyk-Mikus

tel. 25 644-20-40 wew. 21

 

Przyjmowanie próbek do badań w pokoju 115 (1. piętro)
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

 

(A-badanie akredytowane, certyfikat nr AB 565, N-badanie nieakredytowane)

 

Badania fizykochemiczne

Badany obiekt

Parametr

Technika

Metodyka badawcza

 

Żywność

Cechy organoleptyczne

Opisowa prosta

Wg  odpowiednich norm

N

Żywność

Zanieczyszczenia:
biologiczne( w tym szkodniki)
mechaniczne
ferromagnetyczne

Wizualna i wagowa

Wg  odpowiednich norm

N

Żywność

Sucha masa/woda

wagowa

Wg  odpowiednich norm

N

Żywność

Popiół ogólny i nierozpuszczalny w 10% HCl

wagowa

Wg  odpowiednich norm

N

Koncentraty spożywcze

Chlorek sodu

Metoda Mohra

PN-A-79011-7:1998

N

Wyroby garmażeryjne

Chlorek sodu

Metoda Mohra

PN-85/A-82100 pkt  2.7

N

Tłuszcze

Liczba kwasowa

Miareczkowa

PN-EN ISO 660:2009

N

Żywność

Zawartość tłuszczu

Metoda Soxhleta

PN-EN 1444:2000
PN-A-79011-4:1998

N

Produkty rolno-spożywcze

Zawartość azotu
Zawartość białka (z obliczeń)

Destylacyjno-miareczkowa

PN-75/A-04018+Az 3:2002

A

Przetwory owocowe i warzywne

Zawartość kwasu sorbowego

Spektrometria w nadfiolecie (UV)

PN-90/A-75101.25

A

Zawartość dwutlenku siarki

Destylacyjno-miareczkowa

PN-90/A-75101.23+Az2:2002

A

Chlorek sodu

Metoda Mohra

PN-A-75101.10:1990

N

Kwasowość ogólna

Miareczkowa

PN-A-75101.04:1990

N

Napoje

Kwasowość ogólna

Miareczkowa

PN-85/A-79033

N

Owoce, warzywa
i ich przetwory

Zawartość azotynów i azotanów

Spektrofotometryczna

PN-92/A-75112 p. 3

A

Mleko i przetwory mleczne

Zawartość azotynów i azotanów

Spektrofotometryczna

PN-EN ISO 14673-1:2004

A

Mięso i przetwory mięsne

Zawartość fosforu

Wagowa

PN-A-82060:1999

A

Żywność

Zawartość siarczynów

Destylacyjno-miareczkowa

PN-EN 1988-1:2001

A

Żywność

 

Zawartość barwników syntetycznych

 

tartrazyna, żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa, azorubina, amarant, czerwień koszenilowa, erytrozyna, czerwień 2G, czerwień Allura, błękit patentowy, indygotyna

Spektrofotometryczna

PB-31-ŻP
Wyd. 1 z dnia 30.04.2010

 

N

tartrazyna, żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa, azorubina, amarant, czerwień koszenilowa, erytrozyna, czerwień Allura, błękit patentowy, indygotyna, błękit brylantowy, czerń brylantowa

Chromatografia cieczowa
HPLC-DAD

PB-30-AI
Wyd.1 z dnia 14.04.2010

A

Żywność
Zawartość substancji dodatkowych

kwas sorbowy
kwas benzoesowy
acesulfam-K
sacharyna
aspartam

Chromatografia cieczowa
HPLC-DAD

PN-EN 12856:2002

A

Napoje spirytusowe

Metanol

Chromatografia gazowa
GC-FID

PN-A-79529-7:2005

N

Napoje alkoholowe

Zawartość alkoholu etylowego

wagowa

PN-A-79529-4:2005

N

Tłuszcze jadalne

Kwas erukowy

Chromatografia gazowa GC-FID

PN-EN ISO 5508:1996
PN-EN ISO 12966-2:2011

A

Żywność
Zawartość metali

Arsen

Absorpcyjnej spektrometria atomowa z generacją wodorków HG-AAS

PN-EN 14546:2005

A

Rtęć

Absorpcyjnej spektrometria atomowa z generacją zimnych par CV-AAS

PN-EN 13806:2003

A

Cyna

Absorpcyjnej spektrometria atomowa z atomizacją w piecu grafitowym GFAAS

PB-19-AI
Wyd. 3 z dnia 14.06.2010

A

Ołów

Płomieniowej absorpcyjna spektrometria atomowa FAAS

PB-05-AI
Wyd. 4 z dnia 01.07.2013

A

Kadm

Płomieniowej absorpcyjna spektrometria atomowa FAAS

PB-05-AI
Wyd. 4 z dnia 01.07.2013

A

Makaron

Zawartość glinu

Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w piecu grafitowym GFAAS

PB-48-AI
Wyd. 2 z dnia 08.06.2012

A

 

Badania mikrobiologiczne

Badany obiekt

Parametr

Metoda

Metodyka badawcza

 

Próbki żywności

Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)

Płytkowa (posiew powierzchniowy)

PN-EN ISO 6888-1:2001 +A1:2004

A

Obecność Salmonella spp.

Hodowlana uzupełniona testami  biochemicznymi

PN-EN ISO 6579-1:2017-04

N

Liczba bakterii z grupy coli

Płytkowa (posiew wgłębny)

PN-ISO 4832:2007

A

Obecność bakterii z grupy coli

Hodowlana

PN-ISO 4831:2007

A

Ogólna liczba drobnoustrojów

Płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 4833-1:2013-12

A

Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)

Hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi

PN-EN ISO 6888-3:2004 +AC:2005

A

Obecność Listeria monocytogenes

Hodowlana uzupełniona testami  biochemicznymi

PN-EN ISO 11290-1:1999 +A1 :2005

A

Liczba Listeria monocytogenes

Płytkowa (posiew powierzchniowy)

PN-EN ISO 11290-2:2000 +A1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007

A

Liczba ß-glukuronidazo-dodatnich  Escherichia coli

Płytkowa (posiew wgłębny)

PN-ISO 16649-2:2004

A

Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus

Płytkowa (posiew powierzchniowy)

PN-EN ISO 7932:2005

A

Liczba Enterobacteriaceae

Płytkow (posiew wgłębny)

PN-ISO 21528-2:2005

A

Obecność Enterobacteriaceae

Hodowlana

PN-ISO 21528-1:2005

N

Obecność Yersinia enterocolitica przypuszczalnie chorobotwórczych

Hodowlana

PN-EN ISO 10273:2005 +Ap1:2005+Ap2:2006

N

Żywność o aktywności wody wyższej niż 0,95

Liczba pleśni i drożdży

Płytkowa (posiew powierzchniowy)

PN-ISO 21527-1:2009

A

Żywność o aktywności wody niższej lub równej 0,95

Liczba pleśni i drożdży

Płytkowa (posiew powierzchniowy)

PN-ISO 21527-2:2009

A

Próbki mięsa surowego

Obecność Salmonella spp. w 25g

Alternatywna-Hodowlana uzupełniona testami  serologicznymi Rapid`Salmonella

PB-50-ŻP
Wyd. 1 z dnia  20.12.2013

A

Obecność Listeria monocytogenes w 25g

Alternatywna-Hodowlana uzupełniona testami  biochemicznymi Rapid`L.mono

PB-49-ŻP
Wyd. 1 z dnia  20.12.2013

A

Konserwy

Test trwałościowy

Próba termostatowa

PN-A-82055-5:1994
PN-A-75052.03:1990

N

Próbki żywności

Obecność Escherichia coli

Hodowlana

PN-ISO 7251:2006

N

Obecność bakterii beztlenowych przetrwalnikujących redukujących siarczany

Hodowlana

PN-A-82055-12:1997

N

Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością
(Wymazy, płytki)

Liczba bakterii z grupy coli

Płytkow  (posiew wgłębny)

PN-ISO 4832:2007

N

Obecność bakterii z grupy coli

Hodowlana

PN-ISO 4831:2007

N

Ogólna liczba drobnoustrojów

Płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 4833-1:2013-12

A

Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)

Hodowlana

PN-EN ISO 6888-3:2004 +AC:2005

A

Liczba Enterobacteriaceae

Płytkowa (posiew wgłębny)

PN-ISO 21528-2:2005

A

Obecność pałeczek Salmonella spp.

Hodowlana uzupełniona testami  biochemicznymi

PN-EN ISO 6579-1:2017-04

N

Obecność Listeria monocytogenes

Hodowlana uzupełniona testami  biochemicznymi

PN-EN ISO 11290-1:1999 +A1:2005

A