Przejdź do treści

Sekcja Badania Wody i Gleby

Sekcja Badania Wody i Gleby

Kierownik mgr Ewa Bielecka

tel. 25 644-20-40 wew. 65

fax 25 633 98 92, 25 632 61 37

email: laboratorium.siedlce@psse.waw.pl


Przyjmowanie próbek do badań w pokoju 216 (2. piętro)
od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-14.00.
Informacje telefoniczne tel. 25 644 20 40 wew. 58 lub 65