Przejdź do treści

Badania na nosicielstwo

BADANIA WSTRZYMANE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach informuje, że z dniem 5 maja wstrzymuje przyjmowanie próbek w kierunku nosicielstwa schorzeń jelitowych. O dalszych ustaleniach poinformujemy Państwa niezwłocznie.

Badania na nosicielstwo

Probówki z podłożem transportowym do badań na nosicielstwo SS można otrzymać w PSSE w Siedlcach ul. Poniatowskiego 31 w Punkcie Przyjmowania Próbek Epidemiologicznych pokój 016 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 (przerwa 1145 – 1200).
Opłata jest pobierana z góry przy wydawaniu wymazówek – 96 zł za trzy badania.
W celu wykonania badania na nosicielstwo SS pobieramy 3 próbki kału przez 3 kolejne dni po jednej każdego dnia. Badania nie należy wykonywać w czasie antybiotykoterapii, po leczeniu antybiotykiem odczekać przynajmniej 7 dni.

Sposób pobrania próbki kału do badania

  1. Wyjąć z jednego opakowania probówkę z wymazówką.
  2. Trzymając wymazówkę za korek pobrać końcem z watą odrobinę kału.
  3. Włożyć wymazówkę do probówki.
  4. Upewnić się, że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę.
  5. Probówkę podpisać: imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki.
  6. Każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane od 1 – 5.
  7. Probówki przechowywać w temperaturze pokojowej.

 

Dostarczenie próbek do badania PSSE Siedlce ul. Poniatowskiego 31 Punkt Przyjmowania Próbek Epidemiologicznych pokój 016 (parter) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 800 do 1100. Wszystkie trzy próbki dostarczyć razem w ciągu  72 godz. od pobrania pierwszej próbki.

Wynik może być do odebrania w ciągu 2-7 dni, w zależności od przebiegu badania. Informacja telefoniczna: 25 644-20-40 wew. 47.

Wydawanie wyników: poniedziałek-piątek 1230-1400

Wynik przedstawia się lekarzowi medycyny pracy.
Uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby i posiadający skierowania na w/w badania (odpowiednio ze szkoły lub uczelni) nie płacą za badanie.