Przejdź do treści

Sekcja Badań Epidemiologicznych

Sekcja Badań Epidemiologicznych

Kierownik: mgr Danuta Pirowicz

 

email: laboratorium.siedlce@psse.waw.pl

 

Badanie na nosicielstwo

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

przyjmowanie próbek

  • nosicielstwo pałeczek SS (do książeczki zdrowia): poniedziałek - czwartek 8.00-11.00
  • od osób chorych: poniedziałek - czwartek 8.00-11.00
  • sporotestów: poniedziałek-piątek 8.00-14.00

Wydawanie wyników: poniedziałek-piątek 12.30-14.00

Przerwa: 11.45-12.00Wykaz badań realizowanych w sekcji

Obiekt badania

Badana cecha

 

Kał /  wymaz z próbki kału /wymaz z odbytu

Obecność i identyfikacja Salmonella spp.

A

Obecność i identyfikacja Shigella spp.

A

Obecność Yersinia spp.

A

Obecność enteropatogennych E. coli

A

Obecność E. coli O157

A

Kał

Obecność rota i adenowirusów

A

Szczep bakteryjny

Obecność i identyfikacja Salmonella spp. (dla placówek służby zdrowia)

A

Kał

Obecność jaj i cyst pasożytów (glista ludzka, tasiemiec, włosogłówka)

N

Wymaz z odbytu

Obecność owsików

N

Kontrola skuteczności sterylizacji

Skuteczność sterylizacji  przy zastosowaniu  wskaźników biologicznych Sporal A, Sporal S, Attest 1262

A

A-badanie akredytowane, certyfikat akredytacji AB 565

N – badania nieakredytowane