Sekcja Analiz Instrumentalnych

Sekcja Analiz Instrumentalnych

Kierownik: mgr inż. Leszek Bednarzak

tel. 25 644-20-40 wew. 67

 

Wykaz badań realizowanych w sekcji
 

Obiekt badańMetodaParametr
Środowisko pracy,
próbnik z pochłoniętym czynnikiem chemicznym z powietrza
Chromatografia gazowaLotne substancje organiczne
benzen, toluen, ksyleny, etylobenzen, aceton, dichlorometan, etanol, octan etylu, octan n-butylu, octan i-butylu, styren, 1,3,5 trójmetylobenzen (mezytylen), 1,2,4 trójmetylobenzen (pseudokumen), tetrachloroeten, 1-butanol, izopropanol, benzyna ekstrakcyjna, benzyna lakowa, pentan, heksan, heptan, oktan, nonan, dekan, cykloheksan, cykloheksen, metylocykloheksan
fenol
Absorpcyjna Spektroskopia AtomowaMiedź, żelazo, mangan, nikiel, ołów, kadm, cynk, chrom, glin, cyna.
Powietrze w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludziChromatografia gazowaLotne substancje organiczne np. benzen, toluen, ksylen, etylobenzen, styren, octan etylu, octany butylu, butanol, cykloheksan, cykloheksanon, ftalan dibutylu, p-kumylofenol, trichloroetan, trichloroetylen, fenol
WodaChromatografia gazowaTHM-y (chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform), benzen, 1,2 dichloroetan, trichloroeten, tetrachloroeten, tetrachlorometan
Absorpcyjna Spektroskopia AtomowaKadm, ołów, chrom ogólny, miedź, cynk, mangan
sód, nikiel, glin, antymon, selen
ŻywnośćChromatografia gazowaMetanol w napojach alkoholowych, kwas erukowy w tłuszczach.
Chromatografia cieczowaKonserwanty: kwas benzoesowy, kwas sorbowy
Słodziki: acesulfan-K, sacharyna, aspartam
Barwniki: tartrazyna, żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa, azorubina, amarant, czerwień koszenilowa, erytrozyna, czerwień Allura, błękit patentowy, indygotyna, błękit brylantowy, czerń brylantowa
Absorpcyjna Spektroskopia AtomowaKadm, ołów, miedź, cynk, arsen, rtęć, cyna, nikiel, żelazo.