Przejdź do treści

Oferta badawcza

laboratorium.siedlce@psse.waw.pl

kierownik: Barbara Bałkowiec    tel. 25 644-20-40 wew.37
 


W celu zbadania zadowolenia klientów Oddziału Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie Ankiety


 

 

Certyfikat akredytacji AB 565

Oferta badawcza

 • Badania/pomiary wykonane są w systemie zarządzania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Od dnia 31.12.2004 r. Oddział Laboratoryjny posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji pod numerem akredytacji AB 565.
 • Oddział Laboratoryjny dysponuje nowoczesnym sprzętem spełniającym obowiązujące wymagania metrologiczne.
 • Badania i pomiary wykonywane są przez wykształcony i doświadczony personel próbkobiorców i analityków.
 • Zapewniamy ochronę praw własności klienta oraz zachowania poufności wyników badań, rodzaju zlecenia i tożsamości zleceniodawcy.
 • Gwarantujemy zleceniodawcy prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.
 • Gwarantujemy jakość, terminowość, szybką i miłą obsługę.
 • Zakres badań ustalany jest w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.  Służymy radą i pomocą.
 • Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem PSSE w Siedlcach. Informacje  dotyczące cen dla konkretnych badań udzielane są na zapytanie.
 • Jeżeli badanie wymaga pobrania próbek u klienta, do kosztów badań doliczany jest koszt transportu ekipy próbkobiorców jako iloczyn kilometrów i obowiązującej stawki za kilometr.

 

Badania środowiska pracy

 1. Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w środowisku pracy
 2. Czynniki uciążliwe dla zdrowia występujące w środowisku pracy
 3. Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

     

Badania wody i gleby

 1. Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia
 2. Badania wód powierzchniowych wykorzystywanych do kąpieli
 3. Badania wody w pływalniach
 4. Badania mikrobiologiczne osadów ściekowych gleby        


Badania żywności

 1. Organoleptyczne badania żywności
 2. Badania fizykochemiczne żywności
 3. Pełny zakres badań mikrobiologicznych żywności
 4. Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością (wymazy)

 

Badania epidemiologiczne

 1. Badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella
 2. Diagnostyka biegunek u dzieci i dorosłych
 3. Badania parazytologiczne
 4. Kontrola skuteczności procesu sterylizacji