Dzień wolny od pracy

Dzień wolny od pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach informuje, że dzień 14.08.2017 r. jest dniem wolnym od pracy w PSSE zgodnie z zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Wróć