Przejdź do treści

Wiosna bez pneumokoków

Wiosna bez pneumokoków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że w okresie od 20 marca do 30 czerwca 2018r. prowadzona będzie ogólnopolska akcja bezpłatnych szczepień zalecanych przeciwko pneumokokom pod hasłem „Wiosna bez pneumokoków”. Akcja ta przeznaczona jest dla dzieci do 5 r.ż. (z roczników 2013-2016), które dotychczas nie zostały zaszczepione przeciwko pneumokokom. Szczepienia będą realizowane przez lekarzy w przychodniach POZ, do których zapisane są dzieci, których rodzice wyrażą chęć skorzystania z bezpłatnych szczepień zalecanych. Akcja szczepień przewiduje zaszczepienie dzieci dwiema dawkami preparatu Synflorix w odstępie co najmniej 8 tygodni.

Szczegóły dot. zasad prowadzenia kampanii w Komunikacie Ministra Zdrowia.

            Zakażenie pneumokokowe jest wywoływane przez bakterie zwane pneumokokami lub dwoinkami zapalenia płuc o nazwie łacińskiej Streptococcus pneumoniae. Spośród 90 znanych typów pneumokoków, tylko niektóre są niebezpieczne dla człowieka. Pneumokoki są najczęstszą przyczyną pozaszpitalnych, bakteryjnych zakażeń układu oddechowego takich jak zapalenie ucha środkowego (które u niektórych dzieci kończy się głuchotą), zapalenia zatok oraz zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli. Są też najczęstszą przyczyną pozaszpitalnego zapalenia płuc. Najcięższą postacią zakażenia pneumokokowego jest tzw. inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP). W pojęciu tym mieści się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa (posocznica) i zapalenie płuc z bakteriemią. Jeżeli dochodzi do IChP może się to skończyć śmiercią dziecka lub trwałym uszkodzeniem narządów, w szczególności mózgu. Pneumokoki mogą również wywoływać zapalenie spojówek, zapalenie otrzewnej oraz zapalenie stawów. Pneumokoki są częstą (do 60%) przyczyną bezobjawowego nosicielstwa nosogardłowego, szczególnie u małych dzieci.

Wróć