Przejdź do treści

Ognisko zakażenia SARS-CoV-2 w Zgromadzeniu SSNMPN

Ognisko zakażenia SARS-CoV-2 w Zgromadzeniu SSNMPN

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że w ostatnich dniach czerwca na terenie miasta Siedlce wystąpiło ognisko zakażenia SARS-CoV-2 w Zgromadzeniu Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Pierwsze zachorowanie wykryto 26.06.2020 r. u jednej sióstr, która powróciła z wizyty w siostrzanym zgromadzeniu w Łomży. W badaniach kontrolnych przeprowadzonych u pozostałych sióstr ze zgromadzenia okazało się, że zakażonych koronawirusem jest następnych 7 sióstr. Wg stanu na dzień 03.07.2020 r., 4 zakażone siostry zakonne z objawami ze strony układu oddechowego przebywają w szpitalu SPZOZ w Siedlcach, 4 następne osoby pozostają pod kontrolą lekarzy specjalistów chorób zakaźnych. W nadzorze epidemiologicznymi i obowiązkowej kwarantannie z decyzji PPIS, pozostaje w związku z tym ogniskiem 7 osób.

Natomiast w dniu 01.07.2020 r. PPIS w Siedlcach otrzymał zgłoszenie dodatniego wyniku badań w kierunku SARS-CoV-2 u jednego z księży pracujących w Kurii Diecezji Siedleckiej, hospitalizowanego w oddziale zakaźnym. 11 osób z terenu m. Siedlce i pow. siedleckiego, mających kontakt z zakażonym księdzem zostało poddanych obowiązkowej kwarantannie a 2 osoby objęto nadzorem epidemiologicznym. Pracownicy PSSE w Siedlcach kontynuują dochodzenie epidemiologiczne, gdyż z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że doszło do transmisji wirusa pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr a Kurią poprzez kontakty służbowe.

Wróć