Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Siedlcach przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 13:00 do 15:00
telefon: 25 644 20 40
siedlce@psse.waw.pl

 

Informacje dotyczące OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Historia powstania Powiatowej Stacji-Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach wiąże się z rozdzieloną strukturą administracyjną miasta Siedlce i powiatu siedleckiego. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach powstała w październiku 1957 roku, natomiast Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna utworzona została we wrześniu 1958 roku. Obie stacje połączono w maju 1962 roku w Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną dla miasta i powiatu Siedlce.
Obszar działania Stacji obejmuje powiat siedlecki grodzki i ziemski, w skład którego wchodzą gminy: Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn.

Czerwony napis

Strona główna

Aktualności

Zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego.

Od dnia 14 grudnia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności z państw trzecich. Na tej podstawie obowiązkowo będzie stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych) oraz importerów żywności.

Czytaj więcej

Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV

Testowanie w kierunku HIV

W Polsce każdego dnia co najmniej 3 osoby dowiadują się, że są zakażone HIV!

22 listopada rozpoczyna się Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV a wraz z nim działania edukacyjno-informacyjne Krajowego Centrum ds. AIDS. Udział w nich weźmie aktor Maciej Musiał,a myślą przewodnią jest zachęcanie Polaków do testowania się w kierunku zakażenia HIV.

Czytaj więcej

Komunikaty

Dzień wolny od pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach informuje, że na podstawie zarządzenia nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. wyznacza się:

  • dzień 27 grudnia 2019 r.  dniem wolnym od pracy
  • dzień 14 grudnia 2019 r. dniem pracy

Czytaj więcej

Ocena jakości wody w kąpieliskach - aktualizacja (23.08.2019)

Zapraszamy do zapoznania się z ocenami jakości wody w kąpieliskach oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli będących pod nadzorem PSSE w Siedlcach.

Czytaj więcej

Komunikat dotyczący obrotu mięsem wołowym.

W związku z napływającymi informacjami niepokojącymi konsumentów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że obrót mięsem wołowym, dla którego nie udokumentowano przeprowadzenia badania poubojowego, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004, prowadzony był w kilku placówkach handlowych na terenie miasta Siedlce. Produkty te oznaczone były terminem przydatności do spożycia – szponder 28.01.2019 r. i ligawa 04.02.2019 r. W chwili otrzymania informacji o procesie wycofywania wskazanych partii mięsa wołowego, na stanie sklepów nie było już przedmiotowego towaru.

Czytaj więcej

Ostrzeżenia