Przejdź do treści

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

W dniu 28 czerwca 2012r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisane zostało porozumienie  nr 2/P/SPPW/KIK/68 w sprawie realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym – Instytucją Realizującą.


Projekt był realizowany od 1 lipca 2012 do 31 grudnia 2016 r., we współpracy z następującymi instytucjami: Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Program miał zasięg ogólnopolski.


Głównym celem projektu było ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.


W ramach projektu realizowano następujące działania:

  • Szkolenia dla kadry medycznej.
  • Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych. (w tym program ARS czyli jak dbać o miłość)
  • Kampania społeczna.
  • Badania ankietowe kobiet w ciąży.
  • Platforma internetowa -System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia

 

W celu podtrzymania efektów realizacji Projektu Szwajcarsko-Polskiej Współpracy w dalszym ciągu w szkołach ponadgimnazjalnych uczniowie są edukowani  na temat uzależnień przy pomocy narzędzi programu ARS czyli jak dbać o miłość 

Podręcznik

Certyfikat programu