Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Siedlcach przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 13:00 do 15:00
telefon: 25 644 20 40
siedlce@psse.waw.pl

SZANOWNI PAŃSTWO
Wszystkich petentów uprasza się o załatwianie spraw wyłącznie telefonicznie lub e-mail.

Informacje dotyczące OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia 

+ 48 222 500 115


Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Koronawirus informacje aktualne:
https://www.gov.pl/web/koronawirus
www.gis.gov.pl

Telefon alarmowy do zgłoszeń TYLKO w sytuacjach kryzysowych czynny poza godzinami urzędowania, w soboty, niedziele i dni świąteczne

600-467-328

Telefon alarmowy służy wyłącznie do powiadamiania o nagłych sytuacjach zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego

 

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach celem ułatwienia udzielania informacji w sprawie aktualnej sytuacji epidemiologicznej przedstawia telefony kontaktowe

    w godz. od 7.30 do 15.00 w dni robocze
Centrala 25 644 20 40

 w godz. od 7.30 do 20.00 (w dni robocze)
571 386 142          571 386 084

Strona główna

Aktualności

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

KOMUNIKAT XI dotyczy informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia
24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości
narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji
2000/39/WE.

KOMUNIKAT XII dotyczy stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie
wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki
krystalicznej, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

Czytaj więcej

Ognisko zakażenia SARS-CoV-2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że w ostatnich dniach na terenie powiatu siedleckiego wystąpiło ognisko zakażenia SARS-CoV-2 powiązane z weselem w powiecie węgrowskim. Uczestnicy wesela – 36 osób oraz osoby współmieszkające lub współgospodarujące (łącznie 53 osoby) zostały objęte kwarantanną oraz badaniami kontrolnymi. W wyniku badań u 18 osób stwierdzono dodatnie wyniki w kierunku wirusa SARS-CoV-2. W chwili obecnej 4 osoby zostały skierowane do szpitala, pozostałe osoby czują się dobrze.

Pracownicy PSSE w Siedlcach kontynuują dochodzenie epidemiologiczne dotyczące kontaktów osób z wynikiem dodatnim w miejscach pracy oraz w środowisku domowym.

Czytaj więcej

Ognisko zakażenia SARS-CoV-2 w Zgromadzeniu SSNMPN

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że w ostatnich dniach czerwca na terenie miasta Siedlce wystąpiło ognisko zakażenia SARS-CoV-2 w Zgromadzeniu Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Pierwsze zachorowanie wykryto 26.06.2020 r. u jednej sióstr, która powróciła z wizyty w siostrzanym zgromadzeniu w Łomży. W badaniach kontrolnych przeprowadzonych u pozostałych sióstr ze zgromadzenia okazało się, że zakażonych koronawirusem jest następnych 7 sióstr. Wg stanu na dzień 03.07.2020 r., 4 zakażone siostry zakonne z objawami ze strony układu oddechowego przebywają w szpitalu SPZOZ w Siedlcach, 4 następne osoby pozostają pod kontrolą lekarzy specjalistów chorób zakaźnych. W nadzorze epidemiologicznymi i obowiązkowej kwarantannie z decyzji PPIS, pozostaje w związku z tym ogniskiem 7 osób.

Natomiast w dniu 01.07.2020 r. PPIS w Siedlcach otrzymał zgłoszenie dodatniego wyniku badań w kierunku SARS-CoV-2 u jednego z księży pracujących w Kurii Diecezji Siedleckiej, hospitalizowanego w oddziale zakaźnym. 11 osób z terenu m. Siedlce i pow. siedleckiego, mających kontakt z zakażonym księdzem zostało poddanych obowiązkowej kwarantannie a 2 osoby objęto nadzorem epidemiologicznym. Pracownicy PSSE w Siedlcach kontynuują dochodzenie epidemiologiczne, gdyż z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że doszło do transmisji wirusa pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr a Kurią poprzez kontakty służbowe.

Czytaj więcej

Komunikaty

Dzienny Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach z dnia 09.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie miasta Siedlce i powiatu siedleckiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 09.08.2020 r.

(* Wszystkie nowe dane, które spłyną po tej godzinie prezentowane są w meldunku następnego dnia).

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 368/ (50)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 24 / (2)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 10 / (3)
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1 / (1)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 156/ (1)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 9 / (0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 115 / (0)

Stan zdrowia wszystkich osób z potwierdzonym zakażeniem jest nieustanie monitorowany przez lekarzy i służby sanitarne.

Potwierdzone przypadki zachorowań są to przypadki rodzime – transmisja z kontaktu w kraju
oraz w ogniskach domowych lub zawodowych.

ZGONY: brak w ciągu ostatniej doby

Zgony są raportowane na podstawie dokumentacji (ZLK-5), która wpłynęła do powiatowego inspektora sanitarnego.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że data wykazania zgonów w raporcie przedstawiającym sytuację epidemiologiczną nie jest równoważna z datą śmierci wykazanej osoby.

OZDROWIEŃCY: brak w ciągu ostatniej doby

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej: www.gis.gov.pl
https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

(A.S.)

Czytaj więcej

Informacje i wytyczne dotyczące w zakresie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Najnowsze informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2 i przypadków COVID-19 dostępne są na stronach:

Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/

Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/koronawirus

Numery specjalistycznych infolinii  dla obywateli

NFZ 800-190-590

ZUS (+48)22-290-87-01 (w zakresie usprawiedliwiania nieobecności w pracy i przysługujacych świadczeń)

Ministerstwa Spraw Zagranicznych  (+48)22-523-88-80 (dla osób powracających zza granicy)

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

Koronawirus - informacje i zalecenia

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami oraz zaleceniami dotyczącymi stanu epidemii koronawirusa w Polsce.

Wytyczne
dla przedszkoli
i żłobków

 

Czytaj więcej

Ostrzeżenie przed fałszywymi dezynfekcjami mieszkań

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie odwiedzają prywatnych mieszkań w celu ich dezynfekcji.

Ci pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy mogą mieć z państwem kontakt osobisty powinni wylegitymować się legitymacją służbową.

Czytaj więcej